ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Boutique Kindergarten
dot
dot
dot
อัลบั้มของหนู

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันคริสต์มาส 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 3
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 ธันวาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : พิธีรับมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ และการเลื่อนขั้นสายเทควันโด
รายละเอียด:

 พิธีรับมอบเกียรติบัตร

1. การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน

"จังหวัดปทุมธานี"

2.เลื่อนขั้นสายวิชาเทควันโด

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันพ่อ 3-12-19
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 35 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 2
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม วันลอยกระทง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กันยายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 3
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กันยายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 2
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 34 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม Book day
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม Recycle
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
Copyright © 2013 All Rights Reserved.

Fasirin Kindergarten
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ : 4 หมู่บ้านสีวลีโครงการ1 ถนน รังสิต-นครนายก ธํญบุรี ปทุมธานี 12130
Tel : 02 974 1611 l Fax: 02 974 1950 l e-mail: info@fasirin.com