ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Boutique Kindergarten
dot
dot
dot
ค่าย ทักษะพื้นฐานปฐมวัย
วันที่ 22/03/2018   16:19:58

 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ จัด Summer Camp กิจกรรมปิดภาคเรียน ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพื้นฐานปฐมวัย โดยผ่านการทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้จากทักษะวิชาต่างๆ ดังนี้

วิชาภาษาไทย ฝึกทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะ

วิชาคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะตัวเลข เรียนรู้ค่าของตัวเลข เรียนรู้จำนวน การเปรียบเทียบ

วิชาภาษาอังกฤษ ฝึกการทักทาย Conversation กับครูต่างชาติ

วิชาศิลปะ สนุกกับการเล่นสีน้ำแบบสร้างสรรค์ 

คอร์สที่ 1 เดือนมีนาคม 2561 ระหว่างวันที่ 5-23 มีนาคม 2561

คอร์สที่ 2 เดือนเมษายน 2561 ระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2561

 
News

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย จ.ปทุมธานี วันที่ 04/12/2018   12:25:39
กิจกรรม วันพบกันเพื่อลูกรัก วันที่ 02/11/2018   18:11:26
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 02/11/2018   18:09:57
Panda Summer Camp 2018 วันที่ 06/09/2018   16:48:35
ตารางกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2561 วันที่ 31/08/2018   13:23:13
กิจกรรม วันเทิดพระคุณแม่ วันที่ 20/07/2018   11:36:12
กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 09/07/2018   09:23:48
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 06/06/2018   09:09:43
Weekend Program วันที่ 22/03/2018   16:21:03
ราการอาหารเดือนสิงหาคม วันที่ 08/08/2017   15:40:59Copyright © 2013 All Rights Reserved.

Fasirin Kindergarten
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ : 4 หมู่บ้านสีวลีโครงการ1 ถนน รังสิต-นครนายก ธํญบุรี ปทุมธานี 12130
Tel : 02 974 1611 l Fax: 02 974 1950 l e-mail: info@fasirin.com