dot dot
dot
dot
dot
dot
อัลบั้มของหนู

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม กีฬาสี
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม วันเทิดพระคุณพ่อ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม วันเทิดพระคุณพ่อ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม วันเทิดพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด:

 กิจกรรม วันเทิดพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : Science Camp
รายละเอียด:

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)

จำนวนรูป : 31 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรและงานรื่นเริงก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 58 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรและงานรื่นเริงก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด:

 กิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรและงานรื่นเริงก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

จำนวนรูป : 47 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม วันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2 ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
รายละเอียด:

  กิจกรรม ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2

      ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม มารยาทบนโต๊ะอาหาร ระดับชั้น อนุบาล 3
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3  [ถัดไป]
Copyright © 2013 All Rights Reserved.

Fasirin Kindergarten
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ : 4 หมู่บ้านสีวลีโครงการ1 ถนน รังสิต-นครนายก ธํญบุรี ปทุมธานี 12130
Tel : 02 974 1611 l Fax: 02 974 1950 l e-mail: info@fasirin.com